X

Please Select Your Country (Region)

Albania (Shqip)Albania (Shqip) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Please Select Your Country (Region)

Albania (Shqip)Albania (Shqip) Worldwide (English)Worldwide (English)

Politika e Privatësisë

KryeFaqjaPolitika e Privatësisë

Informacion

Kjo është faqja e internetit e Albanian Hosting SH.P.K.. (AlbaHost.Net). Për cdo vizitor në web faqen tonë, Web serveri ynë njeh automatikisht vetëm emrin dhe domainin konsumatorit, por jo dhe e-mail adresën (ku është e mundur).

Përdorimi i Informacioneve Personale

Profili juaj dhe të dhënat do të jenë të mbrojtura sipas Ligjit të REPUBLIKES SE KOSOVES (RKS) nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. AlbaHost nuk do ti kërkojë informacionet tuaja personale për ti shitur ato shkembim ne adresën tuaj të postës, kodin postar, ose numrin tuaj të telefonit në një pale të tretë pa lejen tuaj. Informatat e dhëna nga ju janë të mbrojtura dhe nuk mund të gjendet nga një person jashtë. AlbaHost do ti përdor informacionet personale të klientit vetëm at'here kur është e nevojshme për të siguruar shërbimet e kontraktuara dhe ti mbledhë tarifat borxh.

Shpalosja e Informacioneve Personale

Klienti autorizon AlbaHost të përdor emrin e tij/saj, emrin e biznesit, qytetin apo shtetin informacionet dhe komentet në dokumentet e marketingut ose si deshmitare në faqen AlbaHost.Net. Në gjdo kohë, Konsumatori mund të dërgojë një njoftim me shkrim për të tërhequr këtë autorizim. AlbaHost do ti shpalos informatat personale të një pale se tretë vetem nëse kërkohet me ligj siq dëshmohet nga një Urdhër i vlefshëm nga gjykata kompetente ose për një agjensi të mbledhjes nëse është e nevojshme.

Pyetjet ose Komentet

Për pyetje të tjera, ju mund të kontaktoni ekipin tonë në: info@AlbaHost.Net


Top