X

Zgjidhni gjuhën tuaj

Worldwide (English)Worldwide (English) Albania (Shqip)Albania (Shqip)
X

Zgjidhni gjuhën tuaj

Worldwide (English)Worldwide (English) Albania (Shqip)Albania (Shqip)

Njohuri baze

Faqja kryesoreNjohuri bazeServer/VPS/VDSSupermicro IPMI load an ISO via Vir...

Supermicro IPMI load an ISO via Virtual Drive

To load an ISO into the Supermicro IPMI, we use virtual Drive. Here you can load a CD-ROM image or an ISO.

 

 

  1. Here you first have to enter the share host IP and the path with the ISO
  2. Then click on “Save”.
  3. Then click on “Mount”.

You can see whether the ISO has been inserted successfully at the top under “Device 1 - There is an ISO file mounted”. If this is not stated there, the ISO is defective, incompatible or the IP and path are incorrect.

 

Current versions on host: 10.19.6.252 User: GUEST Pass: GUEST

Path: \pe\proxmox-ve_8.1-1.iso

Path: \pe\Windows_2022_eng.iso

Path: \pe\ubuntu-20.04.6-live-server-amd64.iso
Path: \pe\ubuntu_22.04_live_server_amd64.iso

Path: \pe\systemrescue-10.02-amd64.iso

Path: \pe\debian_10.7.0_amd64_netinst.iso
Path: \pe\debian-11.9.0-amd64-netinst.iso
Path: \pe\debian-12.0.0-amd64-netinst.iso

Path: \pe\CentOS_7_x86_64_NetInstall_2009.iso (http://mirrors.kernel.org/centos/7/os/x86_64)
Path: \pe\CentOS_8.1.1911_x86_64_boot.iso

Path: \pe\archlinux_2022.07.01_x86_64.iso

Path: \pe\AlmaLinux-8.9-x86_64-boot.iso
Path: \pe\AlmaLinux-9.3-x86_64-boot.iso

Path: \pe\FreeBSD_12.2_RELEASE_amd64_disc1.iso
Path: \pe\FreeBSD-13.2-RELEASE-amd64-disc1.iso
Path: \pe\Rocky_8.5_x86_64_minimal.iso
Path: \pe\Rocky-9.2-x86_64-minimal.iso

Path: \pe\intel_ethernet_treiber.iso
Path: \pe\CDR_NIC_1.70_for_Add_on_NIC_Cards.iso

 

Nuk e gjeni dot informacionin që po kërkoni?

Ju keni shqyrtuar bazën e njohurive në detaje, por në qoftë se ju nuk mund të gjeni informacionin që ju nevojitet.

Krijoni një tiketë mbështetëse
A ju duk e dobishme?
(8 herë të shikuara / 1 njerëz e gjetën të dobishme)

Top