X

Zgjidhni gjuhën tuaj

Worldwide (English)Worldwide (English) Albania (Shqip)Albania (Shqip)
X

Zgjidhni gjuhën tuaj

Worldwide (English)Worldwide (English) Albania (Shqip)Albania (Shqip)

Njohuri baze

Faqja kryesoreNjohuri bazeServer/VPS/VDSUse IPMI with Java

Use IPMI with Java

Some older IPMIs do not have HTML5 support for the console, only Java will be possible here. This still works with a 32-bit Java version 8u333

https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8u211-later-archive-downloads.html#license-lightbox

Linux 32bit jre-8u333-linux-i586.tar.gz

Windows 32bit  jre-8u333-windows-i586.rar

 

(Advanced settings if necessary: ​​delete disabled Algorithms MD5 in the security file)

If necessary:

 

Screenshot_2024-01-04_16-52-57.png

Nuk e gjeni dot informacionin që po kërkoni?

Ju keni shqyrtuar bazën e njohurive në detaje, por në qoftë se ju nuk mund të gjeni informacionin që ju nevojitet.

Krijoni një tiketë mbështetëse
A ju duk e dobishme?
(5 herë të shikuara / 1 njerëz e gjetën të dobishme)

Top